Start verkoop Het Buurtschap fase 1 vertraagd

14 januari '21

We hadden gehoopt dit voorjaar fase 1 van Het Buurtschap in Baanhoek-West in verkoop te brengen. Helaas moeten we je melden dat de start verkoop is vertraagd omdat de voorbelasting van het terrein meer tijd kost. Fase 1 gaat naar verwachting het eerste kwartaal van 2022 in verkoop. Dit is vervelend nieuws voor alle mensen die interesse hebben in een woning in Het Buurtschap.

Voorbelasting betekent dat je de grond voldoende draagkracht geeft voor bebouwing. Dat gebeurt door een zandpakket aan te brengen en te laten inklinken. Voorbelasting is belangrijk om verzakkingen in de toekomst, met mogelijk schade aan woningen, te voorkomen. Uit nader onderzoek blijkt dat het in Buurtschap Baanhoek meer tijd zal kosten om de grond hier stevig genoeg te maken voor het inrichten van straten en tuinen. Er moeten meerdere lagen zand aangebracht worden, op sommige plekken tot wel vier meter hoog. Ook zijn rustperiodes nodig na het aanbrengen van elke laag zand, zodat de grond voldoende kan zetten.

image alt

Bouwrijp maken

Het voorbelasten duurt zeker tot eind van het eerste kwartaal van 2022. Daarna moet het terrein bouwrijp gemaakt worden. Dat wil zeggen dat onder andere de riolering en bouwstraten aangelegd worden. Daarna kan het terrein overgedragen worden aan de aannemer om alle voorbereidingen te treffen voor de bouw van de woningen.

Eerste kwartaal 2022 in verkoop
Fase 1 van Buurtschap Baanhoek gaat naar verwachting het eerste kwartaal van 2022 in verkoop. Eerder starten met de verkoop doen we liever niet omdat kopers dan het risico lopen hun hypotheekofferte te moeten verlengen, wat kosten met zich mee kan brengen. Inmiddels is er flink wat animo voor deze 62 woningen: rijwoningen, herenhuizen, 2 onder 1 kapwoningen en levensloopbestendige woningen. Alle geïnteresseerden vragen we om meer geduld.

Dit jaar: plattegronden en prijzen

In de tussentijd gaan wij voortvarend verder met het uitwerken van het plan. Zo maken we vaart met het publiceren van de plattegronden en prijzen van de verschillende woningen. Na de zomervakantie vind je de plattegronden op onze website en eind van dit jaar ook de prijzen. De omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen is al aangevraagd. Deze wordt naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar verleend. Als alles voorspoedig verloopt, starten we medio 2022 met de bouw van fase 1. Houd dus de website in de gaten!

  Bekijk de woningtypes
  Neem contact op