Opgeleverd

Wonen in Het Veld

Het grootste deel van Baanhoek-West bestaat uit wijkje Het Veld. Er is een divers aanbod gebouwd met rijwoningen, appartementen, 2 onder 1 kapwoningen en vrijstaande woningen. De allereerste fase, bestaande uit 27 huurwoningen, 28 koopgarantwoningen en 14 koopwoningen werd in 2009 opgeleverd. Sindsdien is de wijk fase na fase verder opgebouwd. In 2022 zijn de laatste woningen opgeleverd.

image alt

Divers aanbod

De woningen en appartementencomplexen zijn door diverse architecten ontworpen. Zo is er op elke hoek van de straat een ander beeld te zien. Kenmerkend voor dit stukje Baanhoek-West is het ovaal dat de wijk vormt. Langs deze as zijn hetzelfde type woningen in diverse uitvoering neergezet. In Het Veld zijn niet alleen koopwoningen te vinden, er zijn ook huurwoningen en -appartementen van woningcorporatie Tablis.

Duurzaamheid
In Het Veld werden de eerste nul-op-de-meter woningen van de wijk én de Drechtsteden gebouwd. Deze woningen, die samen de geluidswal van de wijk vormen, hebben bij normaal gebruik geen energierekening.

image alt

Waterpasserende bestrating

In bebouwde omgevingen, waar grote oppervlakken verhard zijn, kan bij hevige regenval het water op straat flinke overlast en schade veroorzaken. In Baanhoek-West is daarom het Porodur BKK-systeem van Holcim toegepast: een systeem van waterpasserende en -zuiverende bestrating. Het systeem bergt regenwater, zuivert en infiltreert of voert het water vertraagd af. En ‘t is nog zeer duurzaam ook! De bestrating bestaat uit stenen met grote nokken aan de zijkanten. Die worden gevuld met grof voegmateriaal, zodat het regenwater makkelijk en snel weg kan stromen. Onder de stenen ligt een pakket Porodur-lava dat een groot waterbergend vermogen heeft (50% holle ruimte). Iedere vierkante meter bestrating kan zo 165 liter water bergen. Via de Porodurlava infiltreert het regenwater naar de ondergrond of omliggend oppervlaktewater.

Diverse voorzieningen

In Het Veld zijn diverse voorzieningen gebouwd. Zo zijn er 3 basisscholen; één school voor speciaal onderwijs op reformatorische grondslag en de een bredeschool met christelijk basisonderwijs en speciaal onderwijs van school Bleyburgh. Ook is er een kinderopvang, een kerk en een gezondheidscentrum.