Berichtgeving rondom PFAS in sloot- en zwemwater

7 juli '23

Recent heeft Zembla een uitzending gemaakt over PFAS in sloot- en zwemwater rondom Chemours en in een groot deel van de Alblasserwaard. In deze uitzending worden stevige uitspraken gedaan. We begrijpen dat je hier vragen over hebt als je een woning hebt gekocht of op het oog hebt in Baanhoek-West. Naar de gezondheidsrisico’s van PFOA en andere PFAS zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, onder andere door de GGD. Ook wordt voor de bouw van nieuwe woningen de bodem onderzocht op allerlei stoffen, waaronder PFAS. We geven je graag een toelichting. 

PFAS en gezondheid

Door productie en uitstoot van fabrieken kan PFAS in het milieu terechtkomen en vervolgens via voedsel en water ook in het lichaam. Sommige PFAS kunnen een risico voor de gezondheid vormen. Dit hang af van hoeveel de persoon binnenkrijgt, hoe vaak en hoe lang. De Nederlandse bevolking krijgt de meeste PFAS binnen door voeding en drinkwater. Voor de directe omgeving van Chemours (binnen 1 km) wordt consumptie van lokaal geteelde gewassen of lokaal gevangen vis afgeraden, hierover hebben wij eerder een bericht geplaatst (zie hieronder). Kraanwater kan veilig gedronken worden. Voor meer informatie over de gezondheidsrisico’s van PFAS verwijzen wij naar de website van de GGD ZHZ.

Nieuwbouw in Baanhoek-West

In de wijde omgeving van Sliedrecht en Papendrecht worden verhoogde waarden PFAS in de bodem gemeten. Bij de vergunningsaanvraag voor de woningen en appartementen in Baanhoek-West is een bodemonderzoek opgesteld door een gecertificeerd bedrijf. Dit bodemonderzoek is door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid beoordeeld, waarna de gemeente de vergunning afgeeft wanneer dit voldoet aan de normen. Hiermee voldoet hetgeen door BPD verkocht is aan de van toepassing zijnde regelgeving van dat moment. Voor fase 2 is ook dit bodemonderzoek gedaan. De vergunning is inmiddels aangevraagd bij de gemeente. Het oppervlaktewater maakt geen onderdeel uit van het (verkochte) kavel. Natuurlijk is er wel water aanwezig in de wijk. 

Oppervlaktewater

Het oppervlaktewater, bijvoorbeeld sloten, wordt na overdracht aan de gemeente, beheerd door het Waterschap. Zij zijn daarmee verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. In dat kader heeft het Waterschap sinds 2018 onderzoeken gedaan naar de waterkwaliteit, die overigens niet eerder extern zijn gecommuniceerd. Het programma Zembla heeft de uitkomsten van deze onderzoeken gehouden naast het voorstel van het RIVM voor nieuwe risicogrenzen. Bij dit voorstel wordt de waarde bepaald, ervan uitgaande dat iedere dag vis wordt gegeten uit het oppervlaktewater. De nieuwe risicogrens van dit voorstel is nog niet vastgesteld. Wij verwijzen graag naar de berichtgeving van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en het Waterschap in deze. 

Eerder nieuwsbericht over het moestuin-onderzoek

In opdracht van de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht is een onderzoek uitgevoerd in verschillende moestuinen rondom Chemours. In september 2022 verscheen een onderzoek van het RIVM waarin 26 soorten groenten en fruit uit moestuinen met de nieuwste technieken zijn onderzocht op PFOA, GenX en 16 andere PFAS-stoffen. Het RIVM en de GGD raden het eten uit een eigen moestuin af voor bewoners binnen een straal van ± 1 km van de fabriek van Chemours. Hierover is eerder een nieuwsbericht (24 oktober 2022) gepubliceerd op de website van Baanhoek-West.

Heb je meer vragen over PFAS en je gezondheid? Neem dan contact op met GGD Zuid-Holland zuid via [email protected] of 078 770 85 00. Zij kunnen je hierover verder informeren. 

  Lees het laatste nieuws
  Neem contact op