Werkbare dagen, wat is dat precies?

10 februari '20

Heb je een nieuwbouwwoning gekocht in Baanhoek-West? En is de bouw al begonnen? In de aannemingsovereenkomst staat hoe lang de aannemer daarover mag doen. Een datum wordt meestal niet genoemd: de aannemer moet opleveren binnen een aantal werkbare werkdagen. Maar wat is een werkbare werkdag? 

Als koper van een nieuwbouwwoning is het prettig om een vaste datum te hebben waarop de oplevering plaatsvindt. Dit is voor de aannemer helaas onmogelijk om vooraf vast te leggen. Hij kan tijdens de bouw namelijk te maken krijgen met allerlei situaties die de bouw kunnen vertragen. Een strenge winter bijvoorbeeld. Of andere weersomstandigheden zoals een flinke storm, waardoor minder dagen gewerkt kan worden. Ook een staking in de bouw kan voor vertraging zorgen.

image alt

Werkbare werkdagen

In je aannemingsovereenkomst wordt daarom geen vaste, uiterlijke opleveringsdatum vastgelegd, maar moet de aannemer je woning opleveren binnen een bepaald aantal werkbare werkdagen. Je vindt het aantal terug in artikel 5 in de aannemingsovereenkomst. 

Werkbare werkdagen zijn dagen waarop in de bouw wordt gewerkt. Een kalenderjaar telt gemiddeld 180 werkbare werkdagen. De volgende dagen vallen hier buiten: erkende rust- en feestdagen, collectieve vakantiedagen, en de zogeheten 'onwerkbare dagen'. Dit zijn dagen waarop de bouw, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, grotendeels stilligt. Een werkdag is onwerkbaar als bouwvakkers bijvoorbeeld door hevige neerslag of vrieskou niet kunnen werken.

image alt

Onwerkbare dagen

Het liefst werkt de aannemer natuurlijk elke werkdag aan jouw nieuwe woning. Toch zijn er dagen dat het te hard regent, vriest, stormt, waardoor er niet gewerkt kan worden. De definitie van een onwerkbare dag is per overeenkomst verschillend. Vaak is een dag onwerkbaar als de aannemer door (weers)omstandigheden minimaal 5 uur op een dag geen werknemers of machines kan inzetten. De aannemer moet later kunnen aantonen dat hiervan sprake was. Slechte weersomstandigheden hoeven overigens niet altijd een belemmering te zijn om te werken. Als ruimten van de woning al wind- en waterdicht zijn, kan daar gewoon gewerkt worden.

Wanneer gaat de teller lopen?

Bij eengezinswoningen geldt dat de werkbare werkdagen beginnen als de ruwe begane grondvloer van de nieuwbouwwoning klaar is*. Gaat het om de bouw van een appartement, dan beginnen de werkbare werkdagen zodra de funderingswerkzaamheden zijn gestart. Is de afgesproken bouwtijd overschreden en wordt de woning te laat opgeleverd? In dat geval moet de bouwer een schadevergoeding betalen. In de meeste aannemingsovereenkomsten zijn daarover bepalingen opgenomen. Uiteraard streeft de aannemer er altijd naar om de woning binnen het aantal gestelde werkbare werkdagen op te leveren.

* Dit startmoment is anders bij woningen die onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2020 vallen. De bouwtijd van deze woningen start op het moment dat de grond wordt ontgraven of als er gestart wordt met het heiwerk (in het geval dat de funderingswerkzaamheden plaatsvinden voor het starten van het ontgraven). Of jouw woning valt onder deze regeling kun je terugvinden in de verkoopdocumenten van jouw woning. 

  Bekijk de woningen
  Lees het laatste nieuws